СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“

Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“

Г-жа Райка Славчева – старши учител по Френски език участва в Национална педагогическа конференция на тема „Съвременни методи на обучение“ - част от цикъла Педагогически конференции, организирани от Фондация „КУЗМАНОВ“, която се проведе в СПА-хотел „Casa Кarina“, гр. Банско.

Конференцията бе посветена, както на традиционните, така и на иновативните/интерактивни добри педагогически практики във всички учебни заведения, които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, гражданското образование, приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н.

Бяха представени съвременни образователни взаимодействия – учител – ученик – родител - институция, както в детската градина, така и в училището.

VI Национална педагогическа конференция събра 175 учители от цялата страна. Представени бяха поредица доклади на теми:

  • педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);
  • мястото на гражданско образование в учебния процес, включително и родолюбието;
  • доклади и презентации, посветени на отношения учебно заведение – родител и работа с родителите;
  • приобщаващо образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.).

Г-жа Славчева презентира доклад на тема „Как да превърнем информационно-комуникационните технологии в образователен ресурс в обучението по френски език“ с основни ключови моменти: интегриране на информационно-комуникационните технологии в обучението по френски език; компютърните презентации - визуална опора за иновативно преподаване и обучение; педагогическа технология с иновативен характер в часовете по френски език, задължително избираема подготовка.

Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.).

Всеки участник получи сертификат за участие и сборник с добри педагогически практики за иновативно образование, който съдържа докладите от предходната V Национална педагогическа конференция.

Гост-лектор бе г-н Красимир Стойчев - представител на бизнес сектора у нас и Монголия, който представи инициатива за подпомагане на талантливи деца и ученици с интерес към компютърните науки.

Екипът на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ получи плакета на града и специално поздравително писмо от кмета на община Банско.

Изненадата на конференцията бяха - фолклорният ансамбъл „Еремия“ и нестинарите, поканени лично от Изпълнителния директор – г-н Атанас Кузманов.

Изказвам благодарности на организаторите на конференцията с пожелания за здраве и лично щастие, воля и творчески дух, за да бъдат все така всеотдайни в работата си, да продължат благородната си мисия в подкрепа на качественото образование в България.

Благодаря!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по Френски език и Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград.

Снимки

Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“ Учител от СУ Сатовча взе участие в VI национална педагогическа конференция „Съвременни методи на обучение“