СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

29 Април - Европейски ден на солидарност между поколенията

29 Април - Европейски ден на солидарност между поколенията

Европейски ден на солидарността между поколенията

Понеделник, 27 април, Час на класа / 13:15 – 14:00 /
Във всички класове ще се коментира темата за солидарността по подходяш за възраста на учениците начин. Подготвени са презентации и табла. Ще се проведат беседи.

Вторник, 28 април от 11:30 до 12:30
Учениците от начален курс организират:
Ревю “Дрехите на баба”
Рисунка на тема “Какъв ще стана, когато порасна”

Сряда, 29 април от 12:00 до 13:30
Клубът на ООН в училището организира занимателни игри.
Ще покажат какви игри са играли мама, татко, баба и дядо с ученици от 9 до 12 клас.
С учениците от началния курс ще има срещи с баби и дядовци, кото ще разкажат житейски мъдрости от своя живот.

Снимки

Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията Ден на солидарността между поколенията