СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

„С малки крачки към света на БМЧК“

„С малки крачки към света на БМЧК“

От 21.09 до 24.09.17 г. четирима доброволци от клуб БМЧК при СУ Сатовча, взеха участие в областно младежко обучение на тема „С малки крачки към света на БМЧК“.

Обучението се проведе в гр. Банско от младежката секция на БМЧК гр. Благоевград. Младежите получиха знания по първа долекарска помощ, работа с деца в уязвими групи (СПД) и превенция на ХИВ/СПИН.

Четирите дни младите хора придобиха умения и знания, които след това ще се опитат да покажат в училищата от техните населени места. Наред с обученията, организаторите бяха организирали развлекателни игри, конкурси, състезания и вечерни забавни часове, на които всички се опознаха, забавляваха и се сдобиха нови приятели.

Снимки - личен архив и БМЧК гр. Благоевград

Снимки

„С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“ „С малки крачки към света на БМЧК“