СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Най–красивите бели и червени мартенички

Най–красивите бели и червени мартенички

На 27.2.2015 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, учениците от 2 ПИГ под ръководството на ст. възпитател Йорданка Шекерова в час по “Занимания по интереси” изработиха мартеници за своите родители и приятели, а също така украсиха голям постер с най–красивите бели и червени мартенички.

Снимки

Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички Най–красивите бели и червени мартенички