СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени!

Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени!

На 27 февруари 2015 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, учениците от І ПИГ под ръководството на ст. възпитател Азизе Арнауд в час по “Занимания по интереси” изработиха мартеници за своите родители и приятели, а също така украсиха голям постер с най–красивите бели и червени мартенички.

Снимки

Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени! Мартенички бели и червени от дечица румени, засмени!