СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Таралеж от есенни листа

Таралеж от есенни листа

На 14.10.2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, учениците от І ПИГ под ръководството на ст. възпитател Азизе Арнауд в час по “Занимания по интереси” изработиха пъстри таралежи от листа.

Малките първокласници сами събраха листата за своите таралежи като грижливо и внимателно ги оглеждаха, подбираха и поставяха в пликчета. После внимателно ги подреждаха върху блоков лист, за да може всеки таралеж да стане специален, а в крайна сметка всички станаха еднакви.

Снимки

Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа Таралеж от есенни листа