СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Това сме ние

Това сме ние

На 7.10.2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, учениците от ІІ ПИГ под ръководството на ст. възпитател Йорданка Шекерова в час по “Занимания по интереси” изработиха табло “Това сме ние”, на което табло записаха своите мечти и желания.

Снимки

Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние Това сме ние