СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Пъстри гривни от ластичета

Пъстри гривни от ластичета

На 30.9.2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, учениците от І ПИГ под ръководството на ст. възпитател Азизе Арнауд в час по “Занимания по интереси” изработиха пъстри гривни от ластичета.

Много трудно в началото, но с голям интерес и желание малките първокласници плетоха пъстри, разноцветни гривнички. Някои от тях за първи път се докосваха до изкуството на плетенето. Започваха, отказваха се, сърдеха се, но отново продължаваха, окуражавани от тяхната възпитателка г-жа Арнауд. Тя с много търпение, нежност и обич им обясняваше, успокояваше и напътстваше.

Накрая всички се научиха и с голямо желание и ентусиазъм изработиха по няколко гривнички. Снимаха се гордо с изработеното. После, развеселени, доволни, щастливи и нетърпеливи, тръгнаха да покажат или подарят готовите гривнички на приятелите си.

Снимки

Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета Пъстри гривни от ластичета