СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

В музея

На посещение в “Музейна сбирка”

На 30 април 2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси” ученици от 1, 3 и 4 ПИГ под ръководството на ст. възпитатели Йорданка Шекерова, Азизе Арнауд и Зайра Гадаахмед, посетиха Музейната сбирка, където господин Кирил Караколев запозна учениците с местната история на землище Сатовча.

Децата с голям интерес изслушаха лекцията свързана с родния край, разгледаха оръдията на труда от старо време.

Снимки

На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка” На посещение в “Музейна сбирка”