СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Книгата – прозорец към света

Ученици от 1 до 4 ПИГ отбелязаха Международния ден на книгата

На 23 април 2014г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси” под ръководството на ст. възпитателите ученици от 1 до 4 ПИГ отбелязаха Международния ден на книгата.

Всички ученици четоха приказки, разкази, гатанки, басни, предания и легенди, стихотворения от наши и чужди автори, разглеждаха с интерес и разпалено дискутираха теми от предоставените ни в училище енциклопедии.

Снимки

Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата Международен ден на книгата