СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Великденските традиции

Великденските традиции

На 17 април 2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси” под ръководството на ст. възпитател Зайра Гадаахмед учениците от 3 ПИГ с голямо желание и интерес изработиха пъстри великденски картини пълни с различно оцветени яйца. Отделно от това занимание учениците се запознаха с големия християнски празник Великден. Те с оживление споделиха познанията си за традициите свързани с празника.

Снимки

Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции Великденските традиции