СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

За по–чиста околна среда

За по–чиста околна среда

По повод 22 април – “Денят на Земята” и във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси”, учениците от 6-та ПИГ със старши възпитател Катя Камбова се запознаха с информация за местността “Конски дол” , намиращ се в района на село Сатовча.

Презентирани бяха изчезващи и редки видове растения и животни, които се намират в резервата. Темата събуди голям интерес у учениците и се взе решение да се посети резервата “Конски дол” в подходящо време до края на учебната година. Учениците беседваха и как всеки един от тях би могъл да допринесе за по–чиста околна среда, как на пръв поглед дребни неща помагат на природата. Убедиха се, че всичко е в ръцете на хората.

Снимки

За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда За по–чиста околна среда