СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Аз вече знам какво е Космос

Кът от табла на тема “Космос”

На 9 март по повод Денят на космонавтиката в часа по “Занимания по интереси” във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, учениците от 6 ПИГ със старши възпитател Катя Камбова, оформиха кът от табла на тема “Космос” със снимки, рисунки и информация за космоса.

Снимки

Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос Аз вече знам какво е Космос