СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Аз творя сам ...

Учениците от 6 ПИГ в час по “Занимания по интереси”

Интересно, приятно и активно участие на всички ученици протичат заниманията по интереси в 6 ПИГ на със старши възпитател Катя Камбова. ПИГ работи по проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси”. В заниманията по лично творчество на учениците се изработват:

  • Апликации с цветна хартия, природни и текстилни материали. Предварително учениците събираха и хербаризираха различни растения. Изготвиха табло с най–често използваните растения – полезни билки и изучиха тяхното въздействие върху човешкото здраве
  • Рисунки на различни теми

Снимки

Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам Аз творя сам