СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Ние се забавляваме и мислим логично ...

Учениците от 6 ПИГ играят образователни и общоразвиващи игри

По проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси” 6 ПИГ със старши възпитател Катя Камбова играят образователни и общоразвиващи игри като: “История на света”, “Пътешествия по света”, “Енциклопедия”, “Шах-Мат”.

По този начин обогатяват знанията си, развиват логическото си мислене и се разтоварват. С голямо желание те спортуват във фитнес залата на училището ни.

Снимки

Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично Ние се забавляваме и мислим логично