СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Реванш по футбол между трета и четвърта ПИГ

Среща-реванш по футбол

На 21 февруари 2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, в час по “Занимания по интереси” под ръководството на ст. възпитател Азизе Арнауд и ст. възпитател Зайра Гадаахмед се проведе приятелска среща-реванш по футбол между момчетата от трета ПИГ и четвърта ПИГ.

След оспорван двубой все пак третокласниците отново измъкнаха победата от четвъртокласниците.

Снимки

Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол Среща-реванш по футбол