СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Приятелска среща по футбол

На 22 януари 2014 г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, момчетата от IV ПИГ под ръководството на ст. възпитател Азизе Арнауд и ст. възпитател Зайра Гадаахмед в час по “Занимания по интереси” проведоха приятелска среща по футбол срещу момчетата от трета ПИГ. Момичетата от двете ПИГ направиха всичко възможно техните момчета - футболисти да победят. След оспорван двубой все пак третокласниците измъкнаха победата от четвъртокласниците.

На 25 януари 2014 г. учениците от IV ПИГ взеха участие в олимпиадата “Знам и мога”.