СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Да си направим сами чичко Тревичко

Да си направим сами чичко Тревичко

На 15 февруари 2013г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, учениците от III ПИГ под ръководството на ст. възпитател г-жа Азизе Арнауд в час по “Занимания по интереси” направиха с голям интерес и желание чичко Тревичко. След това се надпреварваха, за да си направят снимки с готовите Тревичковци.

Снимки

Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко Да си направим чичко Тревичко