СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Поздравителна картичка за мама

Поздравителна картичка за мама

На 7 март 2013г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, учениците от III ПИГ под ръководството на ст. възпитател г-жа Азизе Арнауд в час по “Занимания по интереси” изработиха поздравителна картичка за мама по повод настъпващия празник 8-ми март.

Снимки

Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама Поздравителна картичка за мама