СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Да сме бели и червени, румени и засмени!

Да сме бели и червени, румени и засмени!

Това си пожелаваха учениците от III ПИГ под ръководството на тяхната възпитателка г-жа Йорданка Шекерова в час по “Занимания по интереси”, където в малката “работилница” – класната стая, те изработиха мартенички и много други дребни аксесоари, с които закичиха своите родители, учители и връстници на първи март – деня на баба Марта.

Това се занятие се осъществи във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, момичета и момчета се надпреварваха кой най–бързо ще направи най–хубавата и най–голямата мартеница.

Снимки

Да сме бели и червени, румени и засмени! Да сме бели и червени, румени и засмени! Да сме бели и червени, румени и засмени! Да сме бели и червени, румени и засмени! Да сме бели и червени, румени и засмени! Да сме бели и червени, румени и засмени!