СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Готвенето е лесно, а снежният човек не винаги е голям...

Готвенето е лесно, а снежният човек не винаги е голям...

На 04 март 2013г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, учениците от II ПИГ под ръководството на ст. възпитател Зайра Гадаахмед и Аксиния Айролова – ст. учител по Информатика и информационни технологии и родител на Еркан Айролов в час по “Занимания по интереси” приготвяха вкусни сандвичи.

С голям интерес и много ентусиазъм и момичета и момчета се включиха в изработката на разнообразни сандвичи, надпреварваха се и после си ги изядоха сладко, сладко.

А после – навън приготвяха мини снежен човек с чадърче. Беше им много забавно, защото винаги са правили голям снежен човек.

Снимки

Готвенето е лесно. Готвенето е лесно. Готвенето е лесно. Готвенето е лесно. Готвенето е лесно. Готвенето е лесно. Готвенето е лесно.