СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Да се научим да моделираме

Да се научим да моделираме

На 01 март 2013г. във връзка с проекта “Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, учениците от II ПИГ под ръководството на ст. възпитател Зайра Гадаахмед в час по “Занимания по интереси” моделираха интересни фигури и апликации върху картон с пластилин и изработиха от хартия големи снежинки.

С голям интерес момичета и момчета се включиха в изработката на разнообразни апликации, а с готовите снежинки украсиха класната си стая и коридора на училището ни.

Снимки

Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме Да се научим да моделираме