СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Ритуализация на училищния живот 2008/2009 учебна година

Информация за проекта

Министерство на Образованието и Науката

Национална програма „Училището - територия на учениците“ - 2008 година

Модул „Ритуализация на училищния живот“

Наименование

„Изработване и въвеждане на ученическа униформа с емблемата на училището в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча през учебната 2008/2009“

Водеща организация

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Сатовча , обл.Благоевград

Партньори

 1. Училищно Настоятелство (УН) при СУ Сатовча
  • УН организира срещите с родителите за разясняване на ползите от въвеждането на ученическата униформа, за изграждането на система от символи и ритуали.
  • Организира подписването на декларации и събирането на необходимата сума от родителите за съфинансиране по проекта.
 2. Клуб за ООН в СУ Сатовча
  • Съдейства при организирането на всички дейности, предвидени в проекта.
  • Ще осигури отговорници за всеки клас за продължаване на разговорите по въвеждането на символите и ритуалите.
  • Организира модното ревю за избор на конкретен модел.
  • Ще съдейства за организирането на тържеството при въвеждането на ученическата униформа.

Одобрена сума за финансиране от МОН

36 000 лв.

Обща цел

 • Ритуализация на училищния живот в СУ Сатовча, чрез въвеждане на ученическа униформа.
 • Осигуряване на равнопоставеност на учениците и повишаване мотивацията им за участие в училищния, и извънучилищния живот.
 • Създаване на училищна среда, която включва родителите в управлението на училището и повишава тяхната гражданска култура.

Основни дейности

 1. Ораганизиране на модно ревю за представяне на униформата и уточняване на детайлите по нея.
 2. Осигуряване на родителското участие за съфинансиране.
 3. Сключване на договор за изработване на униформите.
 4. Изработване на униформите.
 5. Продължаване разговорите с учениците за ползите от въвеждането на ученическта униформа.
 6. Тържествен ден за връчване на ученическите униформи.
 7. Популяризиране на проекта в местния вестник.
 8. Анкета сред ученици и родители за ефекта от въвеждането на ученическта униформа.

Емблема на ученическата униформа

Емблема