Клуб на ООН празнува 25-годишен юбилей

Клуб на ООН празнува 25-годишен юбилей

Днес на 26.06.24 г., Клуб за ООН към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбеляза 25 годишен юбилей!

С изключителна благодарност към нашите гости, д-р Арбен Мименов-кмет на община Сатовча, зам-дир. Гюлзара Качанова, БНР-радио Благоевград, гости учители и членове на клубове от с. Абланица и с. Рибново, бивши председатели и бивши членове на клубът, гости на събитието.

Благодарност към всички, които ни уважиха и отделиха от свободното си време. Събитието беше изключително емоционално и значимо за всички ни.

Членовете на клуба подготвиха дебат „Мислене с шест шапки“ на тема - „Стигат ли 25 години Клуб за ООН с. Сатовча?“

Учениците се представиха отлично и показаха разнообразие, крестивност, иновативно мислене и умения в дебатирането.

Получихме специални поздравления от нашите гости и поздравителни адреси от бивши председатели на клуба.

Благодарим Ви!