Отбелязване на 5 юни - Световен ден на околната среда

Отбелязване на 5 юни - Световен ден на околната среда

Животът в хармония с Природата може да бъде постигнат само, ако преобърнем мисленето си и отрицателното въздействие върху нея.

В часовете по ХООС учениците от 9 клас изработиха макет от отпадъчни и природни материали. Посланието, което те отправят към всички е „Обичай Природата и я опази такава, каквато трябва да бъде!“

В 8а клас под ръководството на г-жа Н. Бурова - ст. учител по ХООС се проведе урок на тема „Защо трябва да рециклираме битовите отпадъци“. Учениците, разделени на две групи представиха изследователските си задачи, проучванията и изводите си. Края на всяко представяне завърши с експерименти, свързани с конкретната тема. На урока присъстваха г-жа Качанова - зам. директор в училището, както и учители от обединението по природни науки - г-жа З. Кавракова, г-жа В. Карабунарова и г-жа Р. Славчева, класен ръководител на осмокласниците.

Всеки отделен човек има реално влияние и сила за промяна. Светът се нуждае от нас и нашите действия.