Повод за гордост - зрелостничката Росиана Орманова удостоена с награда от национален конкурс

Повод за гордост - зрелостничката Росиана Орманова удостоена с награда от национален конкурс

Във връзка с проведен конкурс на тема „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“ за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и „Европейската година на уменията“ 2023 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности Европас – България, Еврогайдънс – България, eTwinning за България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – Българияг, зрелостничката Росиана Орманова е удостоена с награда - дрон.

Тя написа една уникална история за участието си в мобилност, гр. Шака, Сицилия по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“.

Пожелаваме ѝ здраве, успех в студентския живот и бъдещи начинания.

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и екипът на „Еразъм+“ изказват своите най-искрени благодарности на ЦРЧР, гр. София.

Честито!

Резултати от конкурса