Разпространение на резултатите по проект

Разпространение на резултатите по проект

Във връзка с проекта по френски език на тема „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, екипът на проекта организира среща за разпространение на проектните резултати с ученици от 7, 8, 10 и 12 клас, г-н Джеват Дунчев, г-жа Нели Коемджиева, г-жа Силвина Адамова, г-жа Маруся Лозанова, г-н Мирослав Камберов и г-жа Райка Славчева.

Проектът „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“ има за цел да съхрани и предаде информация за традициите, рецептите за готвене, храната и фолклора. Учениците изучаваха и споделяха тази информация със своите партньори, използвайки новите технологии.

Срещата бе открита с традиционни български хора в изпълнение на танцова формация „Палави крачета“, с ръководител г-жа Маруся Лозанова.

Чрез презентации бяха представени основните дейности по време на мобилностите в Италия, Белгия, България и Румъния, както и допълнителните дейности в рамките на проекта.

Проектът допринесе в дългосрочен план, училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Друга важна полза и удовлетворение от извършените дейности, е осъзнаване на силата на работата в международни екипи, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти.

Срещата завърши с дегустация на местни и традиционни храни /marche gourmande/.

Eкипът на проекта изказва своите благодарности на всички участници.