150 въпроса за 150 години

150 въпроса за 150 години

Клубът за ООН към СУ Сатовча подготвиха 150 въпроса от славната история на училището, които зададоха на ученици и учители. Отговорите на въпросите бяха събрани в специална кутия и след проверка на отговорите беше изтеглен победител на случаен принцип.

Победителят е Джамал Бакалов, ученик от 12 клас.

Честито на победителя!

Снимки