Кулинарна работилница в часовете по технологии и предприемачество

Кулинарна работилница в часовете по технологии и предприемачество

Във връзка с проекта „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури”, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, г-жа Силвина Адамова – старши учител по физика и астрономия и технологии и предприемачество, проведе интересен и забавен практически урок с учениците от прогимназиален етап на тема „Технология на храната“.

Основните цели бяха:

  • запознаване на учениците с топлинните процеси за обработка на хранителни продукти;
  • усвояване на знания за начини и режими за пестене на време и енергия при топлинната обработка на хранителните продукти;
  • формиране на умения за разграничаване на уреди и домакински съдове;
  • формиране на умения за съставяне на технологична схема и приготвяне на ястия от различни продукти.

След проведената дискусия от страна на учителя, учениците подбраха типични местни рецепти за ястия и сътвориха заедно с родителите си разнообразни кулинарни вкусотии, които с удоволствие бяха дегустирани.

Чрез този урок, учениците научиха специфичните техники за приготвяне на кулинарни продукти, развиха креативното си мислене и качествата – точност, прецизност, наблюдателност, предприемчивост и инициативност.

Екипът на проекта изказва благодарности на всички участници.