Новите интерактивни дисплеи са вече тук

Новите интерактивни дисплеи са вече тук

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе сред одобрените училища кандидатствали по НП „Осигуряване на съвременна, достъпна и сигурна образователна среда“. И така по Модул 1, „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“, „Природния център“ в училището получи нови 3 интерактивни дисплеи GAOKE, както и един брой zSpace система, които бяха монтирани в кабинетите по ХООС, ФА и БЗО.

Интерактивните дисплеи са все по-популярна и използвана технология във всяка модерна класна стая, защото комбинират интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство.

zSpace е единствена по рода си технология, с която учениците учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност. Комбинацията от виртуална и добавена реалност променя начина, по който приемаме информацията и усвояваме новите знания. А в училището ни това е втората по-рода си такава технология - едната се използва в кабинета по биология, а новата ще се използва в останалите два кабинета от природния център.

Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование. Такава е и основна цел на ръководството на училището в лицето на г-н Джеват Дунчев, както и на педагогическия колектив. Стараем се да ангажираме вниманието на учениците, да им помагаме да трупат информация и да обогатяват знанията си в една съвременна и иновативна учебна среда.