Открит урок по история и цивилизации, посветен на 150-годишнината на СУ Сатовча

Открит урок по история и цивилизации, посветен на 150-годишнината на СУ Сатовча

На 1 декември в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча се проведе открит урок по история и цивилизации в 5 клас в присъствието на родители, учители и ученици. Темата на урока „Писменост и образование на първите цивилизации“ бе свързана със 150-годишнината от основаване на училище в Сатовча. Целите на урока бяха: учениците да се запознаят с появата на първите писмености; да придобият умения за работа в екип и други интерактивни методи; да се отбележи по своеобразен начин 150-годишнината от основаване на училище в Сатовча, което има за настоящ патрон Кирил и Методий.

На предварителен етап учениците бяха разделени на три групи и всяка от тях имаше своите задачи: да представят основната информация за йероглифите на египтяните, клинописите на месопотамците, буквеното писмо на финикийците; да обяснят ролята на писарите и училищата, на създадената художествена литература и библиотеките в древността. Интерес представляваше ролевата игра за ползата от учението, в която ученик, в ролята на писар, поучаваше друг ученик, в роля на сина на писаря, колко е важна и престижна професията на писаря.

5-класниците четоха извори и отговаряха на въпроси към тях, разчитаха клинописи и йероглифи, решаваха кръстословици. Доста забавна за тях се оказа задачата да пишат върху мека глина, както са писали древните месопотамци, за да направят извода, че писането върху глинени плочки съвсем не е била лесна задача за хората от древните цивилизации.

Така урокът постигна поставените задачи: да формира у учениците умения за работа с исторически понятия, с исторически извори, за хронологическо определяне на исторически събития; да изгражда историческо мислене у 5-класниците; да се направи връзка с други учебни предмети; да се формира уважение у учениците към културно-историческото наследство.