Открит урок по история и цивилизации, посветен на 150-годишнината на СУ Сатовча

Открит урок по история и цивилизации, посветен на 150-годишнината на СУ Сатовча

На 22 ноември в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча се проведе открит урок по история и цивилизации в 6 клас в присъствието на училищно ръководство, родители, учители и ученици. Целите на урока бяха: учениците да се запознаят с живота и делото на Светите братя Кирил и Методий; да придобият умения за работа в групи и други интерактивни методи; да се отбележи по своеобразен начин 150-годишнината от основаване на училище в Сатовча, което има за настоящ патрон Кирил и Методий.

Учениците бяха разделени на три групи и всяка от тях имаше своите задачи: да представят живота и делото на Кирил и Методий, да опишат мисиите на Кирил и Методий, да представят пристигането на Кирило-Методиевите ученици в България и дейността в родината ни. Освен това, те трябваше да дават дефиниции на основните понятия в урока, да определят хронологията на историческите събития. Интересен момент в урока бе ролевата игра „Диспутът с триезичниците“, в която ученици влезнаха в ролите на представителите на триезичната догма и на Константин-Кирил Философ, който защити правото на славянските народи да имат своя азбука и писменост. Шестокласниците показаха високи умения в изобразяването на портретите на Кирил и Методий, в рецитирането на стихове, в краснопис – те трябваше да напишат имената си на глаголица и кирилица. По този начин се направиха междупредметни връзки с български език и литература, с изобразително изкуство и с др. предмети.

Кулминацията в урока бе резюмето на историята на училището, което представители на трите групи трябваше да прочетат.

Така урокът постигна своите цели и задачи: да формира у учениците умения за работа с исторически понятия, исторически извори, за идентифициране на исторически личности; да изгражда историческо им мислене; да се направи връзка с други учебни предмети; да се формират патриотични ценности у учениците и уважение към културно-историческото ни наследство.