Училището в Сатовча пред 150-годишнина

Училището в Сатовча пред 150-годишнина

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Сатовча скоро ще чества 150-годишен юбилей и настоящата учебна година минава под знака на голямото събитие. По този повод се срещаме с директора на учебното заведение Джеват Дунчев.

Господин Дунчев, представете накратко училището, чийто директор сте вече 10 години.

Училището ни е средищно, в него се учат деца от 6 села – Осина, Фъргово, Долен, Плетена, Крибул и Сатовча. Общината организира тяхното извозване.

Учениците тази година са 300 – от 1. до 12. клас, по една паралелка в начален етап и по две в 7., 9. и 12 клас. Те се обучават при целодневна организация на учебния ден. Членовете на педагогическия колектив сме 31 - учители, заместник – директор и директор. Имаме нужда от психолог.

Подготовката в училището е профилирана. Предлагаме Хуманитарен профил, Икономически, Природни науки и Математика. От миналата година имаме професионална паралелка със специалност Компютърен график – 9. клас.

Учебното заведение е известно с активната си работа по национални и международни проекти. Бихте ли разказали за тях?

През тази година продължаваме работата си по два проекта на „Еразъм+“. Единият е „Творчески активни и отговорни тийнейджъри за европейско гражданство“, на който сме главен координатор с партньори от Италия, Румъния и Португалия. Другият е „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“ с главен координатор Белгия и партньори от Италия, Румъния и България.

Работим и по eTwinning проекти. По един от тях – „Дигитална обиколка на 7-те чудеса на света“, миналата година получихме национален и европейски знак за качество. А за международния иновативен проект „Зелена планета“ през месец октомври тази година ученици и учители бяха оценени с Национален знак за качество.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ограмотяваме възрастни хора – роми.

Ще спомена и НП „Отново заедно“. През лятото нашите ученици бяха и в курорта Слънчев бряг, и на Пампорово.

А учителите новатори споделят ли своя опит с колегите си?

Да, ние редовно провеждаме вътрешноучилищни квалификационни курсове. Обменяме опит и с други училища – в Кочан, Слащен, Сандански. Курсът, който предстои да проведем, е за оказване на първа помощ.

Учениците в какви извънкласни форми на работа участват?

Имаме различни клубове по интереси. Нашият Клуб за ООН съществува от 1999 година и има голям принос за гражданското образование на своите членове. Много сме доволни и от духовата музика към училището. Танцьорите също се представят добре

Да поговорим и за материалната база. Видно е, че тя се обновява. Как постигате това?

Работим по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Обзаведохме лаборатории по химия, физика и биология. Разполагаме със zSpace работна станция, единствена по рода си образователна технология.

Можем да се похвалим и с отлична спортна база. Освен модерен физкултурен салон с отопление, бани и тоалетни, имаме две футболни спортни площадки и една за тенис на корт. Те са изградени съответно по проект на МОН, дофинансиран от училището, по проект, спечелен от община Сатовча, и по съвместен проект на училището и общината.

Предстои ни със собствени средства да ремонтираме коридорите и фоайетата. Като изпълним тази задача, ще си поставим следваща…

* Текст и снимков материал: ИНФОМРЕЖА

Снимки