Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

За седми пореден път Клубът за ООН в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Сатовча организира “Ден на ученическото самоуправление”. Инициативата беше посветена на 9 май – Денят на Европа.

Като учители участваха 34 ученика, всеки от който имаше възможността да се изяви и да покаже своите възможности. Този ден даде на учениците не само място за изява, но и отлична възможност сами да усетят тръпката да бъдат учители, дори и за един ден. Всеки пое голяма отговорност със своята длъжност и разбра, че ролята на учителя не е само да преподава, но и да възпитава учениците, да дава положителен пример за активно гражданско поведение и позиция.

Права и задължения в Денят на ученическото самоуправление

Ученик-директор:

 • Осъществява телефонна връзка, интернет
 • Приема и изслушва учители, родители, ученици, граждани
 • Разглежда документи
 • Издава наредби
 • Контролира носенето на ученическата униформа и издава протоколи
 • Посещава учебни часове

Ученик-помощник-директор:

 • Вписва в материалната книга имената на отсъстващите учители
 • Провежда телефонни разговори
 • Изслушва учители, ученици, родители
 • Следи спазването на учебния процес
 • Контролира движението на дневниците
 • Посещава учебни часове
 • Контролира спазването на хигиената в училището
 • Грижи се за спортните площадки и съоражения

Ученик-технически секретар:

 • Осъществява телефонна връзка
 • Интернет връзка
 • Посреща посетители
 • Издава удостоверения
 • Носи пощата

Ученик-учител:

 • Отбелязва отсъстващите ученици в дневника
 • Проверява за ученическата униформа и отбелязва в дневника
 • Преподава
 • Изпитва и поставя оценка
 • Отстранява от час ученици, които пречат на учителя
 • Задава домашна работа

Забележка: Всички учители ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъстват в часовете!!!

Класиране на учениците учители в Денят на ученическото самоуправление:

 1. Хасан Парушев
 2. Виктория Доспатлиева
 3. Александър Моллов
 4. Рафие Дзаганова
 5. Мирослав Камберов
 6. Алек Стоянов
 7. Нашиде Юзекчиева
 8. Фатме Кьойбашиева
 9. Галия Копанова
 10. Рафие Шерифова
 11. Даниела Говедарова
 12. Марин Моллов
 13. Алил Арнаудов
 14. Мирела Парушева
 15. Емил Синапов
 16. Дани Моллова
 17. Рафие Балджи
 18. Селвера Странджева
 19. Селвера Арнаудова
 20. Дордана Мейзинева

Утвърдени ученици за Денят на ученическото самоуправление 09.05.2012г. /сряда/

 • Джеват Дунчев - директор - Ахмед Странджев (ХI клас)
 • Цветанка Янева - пом. директор - Кифсера Странджева (ХI клас)
 • Албена Халачева - техн. секретар - Камелия Копанова (ХI клас)
 • Наталия Косерова - мед. сестра - Джулия Чаушева (Х клас)
 • Емилия Тотева - библиотекар - Жасмина Кьойбашиева (ХI б клас)
 • Димчо Коджаманов - охрана - Тугай Метунов (ХI клас)
 • Йордан Тасев - охранител на двора на училището
 • Лъчезар Селяшки - БЕЛ - Рафейка Балджиева
 • Фикрие Бакалова - БЕЛ - Мирела Парушева (ХII клас)
 • Денка Николова - БЕЛ - Селвера Странджева (IХ клас)
 • Маруся Лозанова - Анг. език – Нери Прахова (XI клас)
 • Ивайло Селяшки - Анг. език - Хасан Парушев (ХII клас)
 • Нели Коемджиева - Анг. език - Дани Mоллова (IХ клас)
 • Райка Славчева - Френски език - Фатме Кальонева (Х клас)
 • Лиляна Камбова - Математика - Даниела Говедарова (IХ клас)
 • Величка Карабунарова - Математика - Селвера Еминова (VIII клас)
 • Асен Тахиров - Математика - Мирослав Камберов (XII клас)
 • Зара Кавракова - ИТ - Емил Синапов (XII класv
 • Аксиния Айролова - Александър Моллов (ХII клас)
 • Гюлзара Качанова - История и цивилизация - Галия Копанова (ХI клас)
 • Биляна Хаджиева - География - Алек Стоянов (XII клас)
 • Катя Камбова - Биология - Виктоия Доспатлиева (ХI клас)
 • Бисер Топалов - Биология - Нашиде Юзекчиева (ХI клас)
 • Силвина Адамова - Физика и астрономия - Рафие Шерифова (ХI клас)
 • Калоян Шишков - Философия - Рафие Дзаганова (ХI клас)
 • Наум Странджев - Музика - Фатме Кьойбашиева (X клас)
 • Орлин Влайков - ФВС - Марин Моллов (ХI клас)
 • Бисер Влайков - ФВС - Алил Арнаудов (Х клас)
 • Цанко Влайков - Изобразително изкуство – Дордана Мейзинева (XI клас)
 • Емилия Бошнакова - I клас - Зелверка Авалева (VIII клас)
 • Нели Узунова - II клас - Найле Авалева (VIII клас)
 • Десислава Юзекчиева - III клас - Рафие Шишкова (ХI клас)
 • Сузана Влайкова - IV клас - Селвера Калвун (VIII клас)
 • Нели Бурова – Цветелина Ушева (IX клас)

Фотографи: Сузи Гарова (IX клас) и Айтенка Кьойбашиева (IX клас)