Ученици посетиха фолклорен фестивал „Традиции и памет“ и старинната част на гр. Пловдив

Ученици посетиха фолклорен фестивал „Традиции и памет“ и старинната част на гр. Пловдив

Във връзка с проекта „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, учениците от 11б клас под ръководството на г-жа Райка Славчева, посетиха първото издание на фолклорния фестивал за детско и самодейно творчество „Традиции и памет“, който се проведе на 25.06.2022 година на Римския стадион в центъра на града. Участваха самодейни трупи и творци от читалища в различни възрастови диапазони в три раздела - певческо, хореографско, изпълнителско изкуство и възстановка на българските традиции и обичаи. Акцентите бяха: българщината, традициите и паметта на българския народ.

Фестивалът бе със състезателен характер, а призовете разпределиха авторитетно жури, представено от изтъкнатия експерт в областта на материалното и нематериалното културно наследство, културни технологии, памет и идентичност - доц. д-р Красимира Кръстанова, Иван Димитров и Смиляна Захариева.

След наблюдението на фестивала, учениците се отправиха към старинната част на града, където посетиха Античния театър, Хисар Капия, Източната порта на Филипопол, Възрожденските къщи – „Балабановата къща“ и къщата „Хиндлиян“.

Дейността ще бъде представена на международната среща в Белгия, която ще се проведе през месец октомври.

Екипът на проекта изказва благодарности на всички участници!