Открит урок на тема „Триъгълник“

Открит урок на тема „Триъгълник“

На 19 май 2022 г., г-жа В. Карабунарова, ст. учител по математика, изнесе открит урок с учениците от 5 клас на тема „Триъгълник“.

В урока се показаха знания за: определение, елементи, видове и височини в триъгълник. Решиха се задачи от вида за намиране на периметър и лице на триъгълник. Последва игра „Стани богат“, а урока завърши с обощителна презентация.

Активно участие взеха учениците: Хади Странджев, Моника Хаджиева, Симона Сатовчанлиева, Елеонора Дервишева, Джансел Джилджова, Росен Чинджев, Джем Джилджов, Ахмед Калвунев, Айрет Морали.