Обучение на педагогическите специалисти при СУ Сатовча

Обучение на педагогическите специалисти при СУ Сатовча

На 23.12.2021 г., се проведе обучение на педагогическите специалисти при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча по дейност eTwinning. Обучители бяха г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език.

Участниците получиха възможност да усъвършенстват своите знания относно инструментите на най-голямата европейска платформа за комуникация, с ресурсите на eTwinning Live и TwinSpace, с възможностите, които те предлагат за създаване и реализиране на eTwinning и „Еразъм+“ проекти, повишаване на квалификацията, използване на онлайн инструменти в проектно-базираното обучение и в учебната дейност.

Обучителите споделиха добри педагогически практики от наградения с Европейски знак за качество международен проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“.

В хода на обучението бяха представени отчети и оценки от ЦРЧР през първата година на двата международни проекта, програма „Еразъм+“, КА229, Партньорство за училищен обмен, които се намират в платформата на eTwinning – „Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“ и „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“.

Обучението имаше практическа насоченост и запозна педагогическите специалисти с различните секции в портала Twinning, изгради умения за работа с инструментите на Twinning и предостави актуална информация относно възможностите за професионална квалификация, които предлагат дейността и платформата.

Обучението приключи с образователната игра mentimeter, чрез която участниците имаха възможността да споделят своите мнения и впечатления за обратна връзка.