Международен ден за борба с домашното насилие

Международен ден за борба с домашното насилие

На 25.11.21 г. Клуб за ООН, към СУ Сатовча отбеляза Международният ден за борба с домашното насилие!

Членове на клуба раздадоха бюлетини и информираха учениците за проблема, пред който може да се изправи всеки, както и ако станем свидетели на такъв вид насилие към кой да се обърнем!