Благотворителна кампания „Живот за Пепи“

Благотворителна кампания „Живот за Пепи“

На 8 ноември 2021 г., ученическия парламент на СУ Сатовча, организираха благотворителна акция сред учениците, свързана с кампанията „Живот за Пепи“.

Мира Арнаудова и Нери Арнаудова се ангажираха със задачата да информират класовете в училище за състоянието на любимата учителка по Информационни технологии в ПМГ Благоевград.

Ученици от 1 до 12 клас, учителския колектив и жители от селото се включиха много активно в тази кампания.

С радост Ви съобщаваме, че общата събрана сума е 1 400 лв., която бе преведена по банков път от счетоводител на училището.

Благодарим на всички подкрепили каузата и нека пожелаем на госпожа Пепа Стоянова бързо оздравяване!