Училищен парламент

Училищен парламент

На 15 октомври 2021 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се създаде училищен парламент.

В него участват представители от ученическите съвети по класове, които избраха следното ръководство:

 • Мира Арнаудова - председател
 • Сайрет Мейзинев - зам.председател
 • Нери Арнаудова - секретар
 • Кристиян Джилджов - секретар
 • Айлин Джилджова - протоколчик
 • Добромир Адамов - член
 • Айше Арнауд - член
 • Анелия Филипова - член
 • Любомир Хаджиев - член

Всички присъстващи се обединиха около следните цели:

 • Да работим с убеждението, че вършим нещо полезно за себе си, за училището и за обществото;
 • Ние учениците, заедно с учителите имаме общи интереси: ред и сигурност, разпределение на отговорностите, зачитане на човешкото достойнство, желание за положителни промени.

На учредителната среща присъстваше и директора на училището г-н Джеват Дунчев, който разясни че основна цел на ученическото самоуправление е да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище и в някои случаи - дори да бъдат част от неговото управление.

Послучай 1-ви ноември - Ден на народните будители, училищния парламент изработи книгоразделители за всички учители, а за учениците бе подготвена информация за будителите на България в миналото и днес, и викторина.

Ръководството на училището и целия учителски колектив им желае ползотворна и успешна дейност.