Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Педагогическият състав на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, участва в тридневно обучение на тема „Ученикът в центъра на електронното обучение“, което се проведе от 15.07 до 17.07.2021 г. в гр. Велинград.

Благодарим на обучителната организация, която ни зареди с един безкраен поток от знания.

Снимки

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти