Обучителни уроци по проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“

Обучителни уроци по проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“

Въз връзка с проект „Дигитална обиколка на седемте чудеса на света“, дейност eTwinning, г-жа Маруся Лозанова и г-жа Райка Славчева проведоха обучителни уроци по география, история, математика и изобразително изкуство с учениците от 9 клас.

Основните цели бяха:

Урок по география

  • Запознаване на учениците с географското положение на Египетските пирамиди;
  • Усъвършенстване на творческото и логическото им мислене.

Урок по история

  • Запознаване на учениците с исторически факти и събития за Александрийския фар;
  • Извличане на информация от исторически източници.

Урок по математика

  • Запознаване с програмата „Geogebra“ за пресмятане на дължината, ширината и височината на музея Халикарнас;
  • Алгоритми и процедури, използвани по време на строителството.

Урок по изобразително изкуство

  • Развиване на дигиталните компетентности на учениците за изобразяване на Колоса на Родос чрез приложенията на телефона.

Учениците изработиха интересни мисловни карти, дигитални рисунки, макети от рециклирани материали и 3D рисунки, които впечатлиха партньорите по проекта.

Уроците приключиха с компютърни игри за седемте чудеса на света. Чрез тях учениците повишиха знанията си по география, история, математика и изобразително изкуство.

След уроците, се изготвиха видеоклипове, които са поместени в TwinSpace на проекта.