Отбелязване на Международния ден на жената, дейност по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Отбелязване на Международния ден на жената, дейност по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Във връзка с проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“, програма „Еразъм+“, партньорските училища организираха дейност за отбелязване на Международния ден на жената, който се празнува всяка на 8 март.

Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.

Целта на тази дейност бе да се усъвършенстват уменията на учениците за писане на кратък текст на френски език, както и да се усъвършенстват дигиталните им компетентности чрез изработване на поздравителни картички.

Учениците изработиха с много старание, желание и креативност красиви картички с персонални пожелания на френски език, които подариха на своите майки.

Така те изказаха своята признателност за грижите и обичта към най-скъпия човек - майката.

Тази дейност ни показа различията за честване на международния празник на жената между партньорските страни.

Всички картички на участниците на страните - партньори бяха споделени на специално подготвена Padlet стена.

Екипът на проекта изказва благодарности на всички ученици.