Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Международна онлайн среща по проект „Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

На 22.02.2021 г., ученици и учители от партньорските училища - Средно професионално специализирано училище „Heureux Abri“ - координатор, Белгия, „Св. св. Кирил и Методий“, България, Liceul Tehnologic Birsesti, Румъния и Liceo Scientifico Statale E. Fermi, Италия, организираха Международна онлайн среща за обмяна на опит по проекта в платформата Google Meet.

Ученици от участващите училища представиха чрез видеоклипове и мултимедийни презентации своите страни – химн, географско положение, кратка история, език, азбука, основни изрази, забележителности, обичаи, културни традиции и ритуали.

Срещата допринесе за опознаване на страните на партньори. Спомогна да се развият у учениците чувства за отговорност, организираност, инициативност, креативност, доверие в себе си, толерантност, умения за работа в екип. Активното общуване на работния език на проекта усъвършенства значително езиковите им умения по френски език, повиши нивото на тяхната дигитална компетентност.

Срещата ни даде възможност да работим заедно като екип, за да обогатим своето културно познание, за да опознаем другите, опознавайки по-добре самите себе си, за да осъзнаем, че за приятелството няма граници, а различията не могат и не трябва да бъдат причина за ограничения в общуването между хората.