Национални награди за ученичка и учител от СУ Сатовча

Ученичката Нери Арнаудова и г-жа Райка Славчева са удостоени с национални награди за участие в конкурс „Зелена планета-2020“, който се проведе по инициатива на oбщоруското детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на международната му програма „Диалог на културите - от запознанството към уважението”.

Стотици ученици от цялата страна се включиха с есета, стихове, рисунки, проекти, презентации, научно-изследователски дейности, колекции на костюми от естествени материали, макети на арт обекти, композиции от природни материали и др.

Целта на конкурса бе да се развият умения у учениците да изразяват своето отношение към природните и културни ценности чрез резултатите от творческа, художествена, социално-полезна и изследователска дейност; да се формират у младите жители на планетата екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството; да се възпитават учениците на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие, с принципите на устойчивото развитие.

Наградените в Националния конкурс „Зелената планета-2020” ще получат грамоти и предметни награди. Най-добрите творчески работи на национално ниво ще бъдат изпратени за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета-2020”.

Да си пожелаем успех на международно ниво!

Резултати от конкурса

Списък на наградените ученици