Интерактивен урок по история и цивилизации, по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по история и цивилизации, по проект, програма „Еразъм+“
Лого на проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование, г-н Джеват Дунчев – директор и учител по история и цивилизации, проведе интерактивен урок с учениците от 9-б клас на тема „Историята на Колизеума в Рим“.

Основните цели на урока бяха:

  • запознаване с историята на Колизеума
  • формиране на знания у учениците за историческите обекти в Древен Рим
  • извличане на информация от Интернет, изображения и историческа карта

Чрез видеофилм, г-н Дунчев запозна учениците с Колизеума - символ не само на Рим и на Италия, а и на силата на цяла една велика империя. Най-големият амфитеатър в Античността, наричан Амфитеатър на Флавиите или Амфитеатър на Цезарите, а името Колизеум му е било дадено към VIII век. Строителството му започва император Веспасиан през 72 г. сл. н.е., а неговият син Тит го открива.

Когато амфитеатърът е бил завършен, той можел да побере повече от 50 000 седящи човека. В древността бил дълъг 189 метра, 156 метра широк и 50 метра висок. Въпреки че строежът отнема само осем години, император Веспасиан умира преди завършването му и неговият син Тит го открива.

Първите игри продължили 100 дни и до тях хората били допускани безплатно. Игрите са започнали в прослава на боговете, но много бързо са загубили религиозния си привкус и е останало само зрелището, често кърваво. Сред най-популярните били битките между гладиаторите, между животни, военноморски игри, при които арената е била наводнявана. Арената на Колизеума служела и за наказание на престъпниците.

Теренът на който са се провеждали игрите, наречен хипогей, представлявал дървена платформа, покрита с пясък. Под него имало сложна система от тунели и стаи, където живеели гладиаторите, осъдените и животните. По време на Средновековието е бил крепост, а през XV - XVI век е разграбен и превърнат в каменоломна. Едва през XVIII век папа Бенедикт XIV успява да спаси останалото от амфитеатъра. Малко по-късно е започната и реставрацията на Колизеума.

Колизеумът е най-голямата туристическа атракция в Рим, а туристите, които го посещават са милиони.

Урокът завърши със ситуационни упражнения „По следите на римската цивилизация“ и „Един ден в Древен Рим“, които формираха компетентностите на учениците по история и цивилизации.

Задачата, която г-н Дунчев постави на учениците бе да потърсят информация от Интернет за Колизеума и да изготвят мултимедийни презентации или видеофилми. Чрез този урок, учениците усвоиха знания за приноси, постижения и обекти на римската култура.

Благодаря на г-н Дунчев и учениците от 9-б клас!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проектa.