Обучителен урок по френски език, проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Обучителен урок по френски език, проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език, проведе обучителен урок с учениците от 9-б клас на тема „Живот и творчество на Виктор Юго“.

Основните цели на урока бяха:

  • формиране на знания у учениците за живота и творчеството на Виктор Юго;
  • усъвършенстване четивната компетентност на френски език.

Чрез мултимедийна презентация, г-жа Райка Славчева запозна учениците с Виктор Юго - френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик, известен с творбите „Парижката Света Богородица“ /Notre Dame de Paris, 1831/ и „Клетниците“ /Les Miserables, 1862/.

Урокът започна с една известна мисъл на Виктор Юго – „Поетът трябва да върви като факел пред своя народ!“

Учениците четоха и дискутираха върху откъси от романа „Клетниците“, формулираха проблеми, правиха връзка със съвременната действителност, аргументираха мнението си. Като самостоятелна задача им бе поставена да напишат есета на тема „Има ли граница между доброто и злото“.

Силата на романите на Юго е не само в пламенната защита на човека и неговото право на щастие. Тя се корени и в интересното водене на разказа, в оригиналната сюжетна линия, макар че тя често е начупвана, прекъсвана от нови епизоди и коментари на автора; силата им се крие в пластичния релефен стил, наситен с особена материалност от ярки цветове, шумове и ритъм, крие се в нарисуваните с могъщ замах картини на Париж от 1482, на Париж от 1830 година, на океана, на природните стихии, на катедралата „Света Богородица“ и особено на движението на тълпите, уличните боеве, барикадите, революциите.

По време на урока бяха зачетени няколко интересни мисли и цитати на Виктор Юго, които учениците преведоха на френски език.

„Лъжата е въплъщение на злото“;

„Да се оправдаеш с лошите дела на другите, е все едно да се миеш с кал“;

„Победата над страха ни дава сили“;

„Смелите мечти разкриват пътя към бъдещето“;

„Красивите изрази украсяват красивата мисъл и я запазват.

Ценностите, които отстоява Юго, са вечни, общочовешки, чието осъществяване е цел на прогресивните обществени движения и в наше време. Тъкмо затова великият френски поет от XIX в. Виктор Юго и днес, след неговата смърт, принадлежи на нашето съвремие, на нашето бъдеще.

Чрез този урок учениците повишиха знанията си за живота и творчеството на Виктор Юго, усъвършенстваха четенето на френски език – ядро от учебната програма и Общата европейска езикова рамка.

Благодаря ви, ученици!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проект, програма „Еразъм+“.