Урок по родолюбие посветен на патронния празник на СУ Сатовча

Урок по родолюбие посветен на патронния празник на СУ Сатовча

На 11.05.2020 г., в часа на класа, г-жа Райка Славчева проведе онлайн урок по родолюбие, посветен на делото на „Светите братя Кирил и Методий“, които са патрон на училище Сатовча.

Урокът започна с химна на родното училище.

Чрез мултимедийна презентация, г-жа Райка Славчева запозна учениците от 9-б клас с живота и делото на славянските първоучители, техните ученици – Наум, Кирил, Сава, Ангеларий, Горазд, мисиите им, пътуванията в Западна Европа и събитията около смъртта им.

Най-голямото творческо дело на двамата братя е създаването и утвърждаването на славянската азбука. Това е истински културен подвиг, бележито постижение в историята, пред което всеки се прекланя.

Просветната мисия на солунските братя оставя дълбока и трайна следа в историята на Европа.

Българската църква ги канонизира за светци, наричат ги с едно общо име „Светите Седмочисленици“.

През 1851 г., за първи път 11 май се чества и като празник на българската просвета, но датата по нов стил - 24 май, е светският празник, който се отбелязва като ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Г-жа Райка Славчева зачете на учениците историята на СУ Сатовча, предоставена от г-жа Гюлзара Качанова – старши учител по история и цивилизации.

Урокът завърши със стихотворения, посветени на светите братя и четения на есета на тема „.. че ний сме дали нещо на света“.

Няма друг славянски народ, който да празнува през всички векове с любов и преклонение паметта на Солунските братя, защото буквите са нашата духовност.

Урокът е дейност по проекти „Мултикултурно образование“ на СНЦ „Алианс Франсез Благоевград“ и „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“ на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, Програма „Еразъм+“.

Честит празник, просветители и пазители на българската писменост!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проектите.