Лекция на тема „Римските мостове на територията на община Сатовча“ по проект, програма „Еразъм+“

Лекция на тема „Римските мостове на територията на община Сатовча“ по проект, програма „Еразъм+“
Лого на проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Във връзка с проекта „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование, г-н Кирил Караколев - местен краевед и бивш преподавател по история, изнесе лекция пред учениците от 9-б клас с класен ръководител - г-жа Райка Славчева в музейната сбирка „Мост между миналото и бъдещето“.

Целта на лекцията бе да се запознаят учениците с римските мостове на територията на община Сатовча и да ги сравнят с мостовете в гр. Рим, Италия.

Г-н Кирил Караколев разказа интересни факти и събития за община Сатовча, която е с богато културно-историческо наследство и природни забележителности.

Сред най-големите атракции са петте римски моста на река Бистрица, която минава през общината. Най-атрактивен е римският мост в местността „Банян“, през който е превозен тялото на цар Калоян на път от Солун за Велико Търново.

По военни съображения, римляните преместват през I век трасето на пътя и построяват нов мост в близост до село Крибул, като по този начин осигуряват преминаването на войските през огрени от слънцето пътища, а по-точно, на юг от Сатовча. Така селото остава изолирано от главния поток на войски и кервани.

Учениците бяха запознати и със скалното образувание „Скалето“, използвано като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са извършвани древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място.

До местността може да се достигне пеш или с джип по пътя от село Црънча за село Ваклиново.

Лекцията завърши със значението на Римската империя, която е известна в България със своите строежи на крепости, мостове, пътища и акведукти.

Учениците имаха възможност да се потопят във времето на Римската епоха, да се докоснат до реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да проявят творческо въображение и креативност, където духът на миналото оживява чрез експонатите и представата за него се пренася в собствената му среда и действителност.

Г-н Караколев подари на всички ученици картички с изобразени римски мостове от района на Сатовча.

След интересната лекция, учениците посетиха римския мост на местността „Банян“.

„Мостът е уникален дар от миналото, построен от древните римляни и по него минахме, сякаш стъпвахме върху историята! Едно много красиво място!“ – споделиха учениците.

Като координатор на проекта изказвам благодарности на г-н Кирил Караколев и учениците от 9-б клас.

Благодаря ви!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проекта.