Традиционен празничен и обреден календар на християни, мюсюлмани и роми – празникът на прошката

Традиционен празничен и обреден календар на християни, мюсюлмани и роми – празникът на прошката

Това бе темата на открит урок, проведен от ст. учител Катя Камбова в часа за дейности по интереси с учениците от 5-та ПИГ и клуб „Театрална работилница“.

Празниците са били винаги част от живота на хората още от дълбока древност. Всеки от тях има своята индивидуалност и тя се дължи на обичаите, обредите и ритуалите, които се извършват по време на празника.

Г-жа Камбова запозна учениците и гостите – учители и родители, с ролята и значението на празниците, традициите и обичаите за съхраняването ни като народ и нация в тежките периоди от историческото ни минало.

В тълковния речник срещу думата прошка е записано - Прошката е мисловният духовен и емоционален акт на освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодувание, насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди.

Учениците сами формулираха извода от притча за прошката „Пясък и камък“ и цитираха вечни фрази под формата на мъдри мисли, посветени на прошката.

„Прошката не променя миналото, но отваря вратата на бъдещето.“

„Добре е да простиш, а най-добре е да забравиш.“

„Лесно е да простиш чуждите грешки, но много по-трудно е да осъзнаеш и приемеш собствените си.“

„Да грешиш е човешко, да прощаваш е божествено.“ и др.

С ролеви игри и драматизации бяха възпроизведени обичаите по искане и даване на прошка при християни, мюсюлмани и роми. Това се случва на празниците Сирни заговезни, Рамазан и Курбан Байрам и Банго Василий. Много емоции сред учениците и гостите предизвика обичаят хамкане.

Г-жа Камбова направи обобщение, че по своята същност и значение обичаят прошка е еднакъв за всички нас и само някои от детайлите правят различието. Благодари на родителите за участието при подготовката на традиционните ястия, характерни за тези празници. Часът завърши на обща трапеза.